Wrijving, slijtage en falen van machinecomponenten Afdrukken
AddThis Social Bookmark Button

Volgende cursusdata:

Woensdagen 13 en 20 november 2013, 9-17 u., Aldhem hotel, Grobbendonk

Een organisatie van Technotrans, Institute for Technology Transfer

 

Schrijf NU in

 

Bijna alle componenten van een machine zijn onderhevig aan wrijving en slijtage. Indien onvoldoende beheerst en gecontroleerd, kunnen deze fenomenen tot aanzienlijke technische en economische schade leiden. Deze cursus heeft tot doel de deelnemer inzicht te verschaffen in de relatie tussen de schade aan machinecomponenten en de oorsprong van deze schade: de wrijving, slijtage en omgeving waaraan zij zijn blootgesteld. De basisbeginselen van ‘smering’, de belangrijkste remedie tegen wrijving en slijtage, worden behandeld als sleutel tot een veilige en ononderbroken werking van uw installaties.

De cursus vertrekt vanuit de diverse faalmodes die een machinecomponent kan ondergaan. Concrete cases worden weergegeven en geduid. Vervolgens wordt ingegaan op de basisoorzaken van deze faalmodes: wrijving en slijtage. Na een introductie over contactkrachten en –zones worden op een op de praktijk gerichte wijze de basisbeginselen van wrijving behandeld. Vervolgens wordt geduid hoe de samenwerking tussen contactkrachten en wrijving resulteert in slijtage, waarbij de verschillende slijtagetypes worden toegelicht. Tenslotte wordt ingegaan op de basisbeginselen en de indeling van smering en smeermiddelen als remedie tegen wrijving en slijtage.

 

Faalmodes van machinecomponenten

Overzicht volgens machinecomponent

 • Lagers
 • Tandwielen
 • Krukassen
 • Sporen en wielen
 • Kettingen
 • Schroefverbindingen

Overzicht volgens faalmode

 • Vervorming
 • Breuk
 • Corrosie
 • Slijtage

 

Wrijving en slijtage

 • Definitie
 • Systeemeigenschappen
 • Contactkrachten en contactzones
 • De basisbeginselen van wrijving
 • Contactkrachten en wrijving = slijtage
 • De verschillende types slijtage
 • Slijtagesnelheid

 

Smering

 • Basisbeginselen van smering
 • Eigenschappen en additieven
 • De verschillende types smeermiddelen

Klassieke oliën
Biodegradeerbare smeermiddelen
Vetten
Vaste smeermiddelen

 • Vet- versus oliesmering
 • Aandachtspunten voor voeding en farma
 • Het smeren van polymeren
 • Controle van smeermiddelen i.f.v. onderhoud

 

Schrijf NU in