Metalen: eigenschappen, productie en normering Afdrukken
AddThis Social Bookmark Button

Volgende cursusdata: 4 en 11 oktober 2018, 9.00-17.00 u.,

Zandvliet (Martinushoeve) of Breda (Van der Valk hotel Princeville)

Een organisatie van Technotrans, Institute for Technology Transfer in samenwerking met Materials Consult.

 

Schrijf NU in

 

Metalen nemen een prominente plaats in in onze maatschappij. Staal is het belangrijkste constructiemateriaal ter wereld; de opslag en productie van chemicaliën, de werking van motoren en transportmiddelen enz. is maar mogelijk dankzij allerhande metalen, en ook allerhande consumentengoederen zoals de auto of het keukenbestek danken hun bestaan aan de metaalkunde.

Deze cursus verschaft inzicht in de relatie tussen de belangrijkste gebruikseigenschappen van metalen enerzijds en hun inwendige structuur en samenstelling anderzijds. De sterkte en taaiheid van een metaal worden bepaald door de chemische samenstelling, de wijze waarop het metaal wordt geproduceerd, waarop het wordt vorm gegeven en eventuele nabehandelingen. De corrosievastheid en slijtageweerstand van een metaal worden gedeeltelijk bepaald door dezelfde parameters, maar kunnen bv. ook aan het metaaloppervlak worden gewijzigd dankzij allerhande oppervlaktebehandelingen.

Na de cursus hebben de deelnemers bijkomend inzicht verworven in

 • De structuur en chemische samenstelling van metalen,
 • Hoe de structuur en eigenschappen kunnen worden gewijzigd via het gebruik van legeringelementen, de productie van het metaal, warmtebehandelingen en oppervlaktebehandelingen,
 • Structuurwijzigingen bij lassen,
 • De relatie tussen structuur, samenstelling, mechanische eigenschappen en normering,
 • Het belang van de chemische samenstelling en de structuur in functie van de gebruikscondities (corrosie, slijtage hoge temperatuur, …).

 

Dag 1

Inleiding

 • Doelstellingen van de cursus (aan de hand van een eenvoudig praktijkvoorbeeld)
 • Wat is metallurgie: eigenschappen en productie van metalen in relatie tot hun functie

De basis:

 • Kristalstructuur: definitie en enkele voorbeelden
 • Legeringelementen in een kristalstructuur
 • Korrelstructuren en fases
 • De belangrijkste legeringelementen en hun invloed

Voorbeelden:

 • het fasendiagram van staal
 • invloed van legeringelementen op korrelgrootte
 • invloed van elementen op sterkte / kruipgedrag
 • waarom is roestvast staal roestvast?

Metaalklassen en hun toepassingsgebieden

 • Gietijzer
 • Conventionele stalen
 • Gereedschapsstalen
 • Roestvast stalen
 • Nikkel- en cobaltlegeringen
 • Andere (koper, aluminium, …)

Beknopt overzicht van de belangrijkste schade-mechanismen in relatie tot de chemische samenstelling

 • Oxidatie
 • Kruipgedrag
 • Slijtage en vermoeiing

 

Dag 2

Metaalproductie

 • De staalfabriek: het hoogovenproces en de elektro-oven als voorbeelden
 • Vormgevingprocessen (gieten, smeden, walsen, extrusie, …)
 • Thermische behandelingen

Lassen

 • Lasbaarheid in functie van de chemische samenstelling
 • Parameters die de lasmethode bepalen
 • Voor- en nabehandelingen
 • Lasprocedure- en lasserkwalificaties
 • Aandachtspunten bij contacten met contractoren

Nabehandelingen

 • Thermische bulkbehandelingen en oppervlakteharding
 • Aandachtspunten bij reparaties

Enkele nota’s over materiaalnormen.

 • De relatie tussen chemische samenstelling en mechanische eigenschappen
 • Nieuwe normeringen in de laswereld
 • Hoe normen gebruiken in functie van een bestelling?
 • Controle van de leveranciercertificaten.

Het belang van materiaalselectie, testen en traceerbaarheid

 • Materiaalselectie
 • Labo-analyses
 • NDO mogelijkheden
 • Het belang van traceerbaarheid

Conclusies en evaluatie

 

 

Doelpubliek

Maintenance managers, technical managers, materials engineers, corrosion engineers, plant managers, onderhoudsverantwoordelijken en aankoopverantwoordelijken, werkzaam in industrie en engineering- en adviesbureaus.

Designers, productontwikkelaars, architecten, ingenieurs en aankoopverantwoordelijken betrokken bij infrastructuurwerken en productontwerp.

 

Schrijf NU in