Goed begonnen is half gewonnen Afdrukken E-mailadres
AddThis Social Bookmark Button

Schenkt u ons uw vertrouwen en wenst u bij ons een dossier te openen, dan verzoeken wij u om ons al bij de bestelling zoveel mogelijk informatie te bezorgen. Welke informatie? Een niet-limitatief overzicht:

Administratieve gegevens

 • De naam, adresgegevens en algemeen telefoonnummer van uw bedrijf
 • Het BTW-nummer van uw bedrijf
 • De contactpersoon: naam, telefoon- en faxnummer, mobiel nummer, e-mail
 • Uw bestelnummer en eventuele andere dossierreferenties
 • Wij verzoeken u kennis te nemen van onze algemene voorwaarden. Wij wensen er hierbij uitdrukkelijk op te wijzen dat wij geen betaaltermijnen van langer dan 30 dagen aanvaarden.

Technische gegevens

 • Type materiaal, indien mogelijk met materiaalcertificaat
 • Constructietekening en -dossier, inclusief eventuele lasprocedures
 • Procesgegevens zoals temperatuur, druk, product in de installatie
 • Eventuele historische gegevens zoals inspectierapporten, datarecordings, ...
 • In geval van schadedossiers: Verslag van uw eigen visuele bevindingen.
 • Gelieve bij schadedossiers ook rekening te houden met de hieronder gegeven adviezen in verband met de behandeling van schadestukken.
 • ...


De voorgaande lijsten zijn niet-limitatief. In functie van de opdracht hebben wij gewoonlijk nog specifieke informatie nodig, maar hoe meer informatie u ons op voorhand bezorgt, hoe minder tijd wij nodig hebben: goed voor u en goed voor ons.

U kan ons uw informatie bezorgen via briefwisseling naar
Materials Consult bvba, Malendriesstraat 70, B-3370 Boutersem,
via fax +32(0)2.416.64.20 of via e-mail info@materialsconsult.be

Wij danken u van harte voor uw vertrouwen en kijken uit naar onze toekomstige samenwerking.

 

Behandeling van schadestukken: Graag vragen wij uw bijzondere aandacht in het geval van schade-analyses. Teneinde een zo correct mogelijk resultaat van de analyse te bekomen, is het van groot belang om:

 • indien de schadezone moet worden uitgesneden uit een groter geheel, geen snijbrander maar wel een slijpschijf te gebruiken. Laat bij voorkeur een schadespecialist bepalen welke zone moet worden uitgesneden, bij voorkeur via een plaatsbezoek.
 • de schade-zone niet te 'besmetten', i.e. te vermijden dat er producten aan de schadezone komen die niets met de oorspronkelijke schade te maken hebben. Zo is het bv. aan te raden de schadestukken niet met de handen aan te raken; gebruik minimaal een niet-pluizende doek of, bij voorkeur, niet-pluizende handschoenen.
 • bij breuken beide breukvlakken ter beschikking te stellen.
 • indien mogelijk akkoord te gaan met een plaatsbezoek. Veelal geeft een plaatsbezoek een duidelijker en vollediger beeld van de factoren die mogelijk een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de schade.

Wij danken u voor uw medewerking.

 

 

 

 
NederlandsEnglish