CE-markering verplicht voor alle metaalproducten Afdrukken E-mailadres
AddThis Social Bookmark Button

VCA, EN ISO 9001, EN 1090-2 en de PED, EN 3834: allemaal verplicht als u nog aan ons wil leveren beste leverancier. Belgische KMO's en Nederlandse MKB's krijgen nieuwe uitdagingen nu meer en meer klanten, evenals de Europese en landelijke regelgevingen, de eisen van certificatie opdrijven. Een voorbeeld: Wist u dat vanaf 1 juli 2014 alle metaalproducten, inclusief bv. bouten, moeren enz., verplicht een CE-markering moeten hebben? Een CE-markering?

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regelgeving voldoet en dat alle betreffende conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. In de meeste gevallen moet de fabrikant voor het betreffende product ook een conformiteitverklaring opstellen, waarin hij aangeeft dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen, dus bv. aan de EN 1090-2 en/of de drukrichtlijn PED. Door de CE-markering aan te brengen, geeft de fabrikant ook te kennen dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de conformiteit van zijn product met de aangegeven prestaties en de naleving van alle eisen die zijn vastgelegd in bv. de Bouwproductenverordening BPV en in andere harmonisatiewetgeving van de Unie waarin het aanbrengen van de CE-markering wordt voorgeschreven

En dan is de CE-markering slechts één voorbeeld van de vele certificatie-eisen die klanten en beleidsmakers soms aan leveranciers opleggen. Gezien het onoverzichtelijk kluwen van normen, regelgevingen enz. verliezen vele KMO’s en MKB’s het noorden ... en helaas soms ook hun klanten.

Certificatie? Hoe moeten we dat dan doen? En wat is daar het nut van? En volgens welke normen? Wat zijn de gevolgen?

Materials Consult staat tot uw dienst. Stippel samen met ons een realistisch certificatiescenario uit en win nog meer klanten. Meer info: tel. +32.16.40.21.53 of e-mail naar info@materialsconsult.be. U bent van harte welkom.

 

 
NederlandsEnglish