Onze blog
Geen roest in de keuken ! Afdrukken E-mailadres
AddThis Social Bookmark Button

afwasmachine

Naar meer Rationeel Materiaalgebruik

Van populistisch politiek drukwerk, over allerhande reclamefolders tot de flyers van lokale verenigingen, ondanks allerhande vermanende stickers op onze brievenbussen worden ze toch lustig volgepropt met zaken waar we geen boodschap aan hebben. Maar eerlijk toegegeven, van mijn energieleverancier, mijn distributienet-beheerder en van zij die mij water leveren, weet ik de boekskes wel te waarderen.

Rationeel energiegebruik en duurzaam waterbeheer zijn immers termen die ik een warm hart toedraag en waarvan ik vind dat ze nog meer aandacht mogen krijgen. Het zal onze portemonnee, ons milieu en de toekomstige generaties aanzienlijk ten goede komen.

Maar waarom passen we diezelfde principes niet toe op de wijze waarop we materialen gebruiken? Het start al in uw keuken. Roestvast stalen potten en pannen, bestek, de binnenzijde van uw vaatwasser enz., het is allemaal gemeengoed, maar door sommigen worden ze niet al te best onderhouden. En dan maar roepen en tieren dat “het roest”. Nochtans is er een simpele regel om corrosie te vermijden: houd het droog. Met andere woorden: als je roestvast stalen gerei hebt gebruikt, was het dan onmiddellijk af, droog alle hoekjes en kantjes en bewaar het op een droge plaats. Een praktische tip: hoe goed en gesofisticeerd je vaatwasser ook is, de vaat komt er NIET droog uit. Zodra je de vaatwasser opent, slaat waterdamp willens nillens neer op de vaat. Nadrogen met de keukenhanddoek is dus de boodschap. Nog een tip: Bewaar roestvast stalen gerei NIET in kasten naast of boven de dampkap. Hoe goed je dampkap ook is, als je je dagelijkse kost op het vuur hebt staan, zal er toch nog wat waterdamp links en rechts van de dampkap verloren gaan. Heb je dan roestvast stalen gerei in de nabij gelegen kastjes staan, dan zal de waterdamp op de koude oppervlakken neerslaan. Nog een aanvullende keukentip: bewaar voor dezelfde reden ook geen gedroogd voedsel boven, links of rechts van de dampkap.

Droog houden is dus de eerste regel om corrosie tegen te gaan, maar in je boiler, in de waterleidingen of voor je tuinlampen zal dat moeilijk gaan. Idem in de industrie: vele toestellen zijn in contact met water- en stoomfracties om zo hun werk te kunnen doen. Geen energie zonder water bijvoorbeeld. Hoe kunnen we in die gevallen corrosie tegen gaan? Wel, door rationeel met die materialen om te gaan. Het gebruik van allerhande waterbehandelingsmethodes, de juiste druk en temperatuur, het oordeelkundig controleren van die en nog vele andere parameters, het opstellen van een geschikte reinigingsprocedure en het ook effectief zo toepassen van die procedure, het zijn allemaal zaken die helpen om het materiaal intact te houden zonder dat we het in de afvalstroom moeten verwerken. Nog even terug naar de keuken: Het schuren van een roestvast stalen pot met een stalen of koperen borstel is compleet uit den boze; je gaat toch ook niet met een schuurspons door de teflon-beklede pot?

Afvalbeheer gaat dus niet alleen over energiebewust materialen produceren en recycleren, maar ook over het drastisch verkleinen van de afvalberg door Rationeel MateriaalGebruik (RMG), door veel meer zorg te dragen voor de materialen die er al zijn. Door er voor te zorgen dat de reeds bestaande materialen intact blijven, niet ten koste van alles, maar binnen de limieten waarvoor zij oorspronkelijk werden gemaakt. Dat geldt voor uw keuken, voor de industrie en voor de overheid.

Meer rationeel energiegebruik, meer duurzaam waterbeheer, EN “meer Rationeel Materiaalgebruik.” De volgende generaties zullen ons dankbaar zijn.

 

Frans Vos

Zaakvoerder Materials Consult bvba

 

Onze boodschap en oproep voor meer Rationeel Materiaalgebruik werd ook opgepikt door Waste-Management.be

 

 
Materials Consult zorgt voor drinkbaar water in Tanzaniaans weeshuis Afdrukken E-mailadres
AddThis Social Bookmark Button

Foto_Glory_Water_Pipeline_-_3Aan de vooravond van de Wereldwaterdag op 22 maart meldden Unicef en de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, dat er nog steeds 768 miljoen mensen – goed voor 11% van de wereldbevolking - geen toegang hebben tot drinkbaar water. Onthutsend dat zo iets nog steeds mogelijk is in deze hoogtechnologische tijden. Dringende actie is noodzakelijk. En dat doen deze internationale organisaties. Maar kleine initiatieven kunnen ook een substantiële rol spelen. Als materiaalkundig expertisecentrum is Materials Consult dagelijks betrokken bij studies naar de impact van de waterkwaliteit op duurzaamheid en veiligheid. Wij droegen dan ook graag ons steentje bij aan de aanleg van een nieuwe pijpleiding die sinds 1 mei het Glory weeshuis nabij Dar es Salaam, Tanzania, rechtstreekse toegang geeft tot drinkbaar water.

Vroeger werd voor voedselbereiding en persoonlijke hygiëne een beroep gedaan op regenwater, opgeslagen in jerrycans, zonder verdere behandeling en controle op de kwaliteit. Dankzij initiatiefneemster Suzanne ter Haar, de NGO Art in Tanzania en de lokale bevolking is daar nu verandering in gekomen. De pijpleiding levert immers niet alleen drinkbaar water aan het weeshuis, maar ook voor de hele gemeenschap errond. Een mooi voorbeeld van hoe een kleinschalig initiatief tot een gigantische verbetering kan leiden voor vele mensen.

Materials Consult is dan ook verheugd dat zij samen met LievenseCSO en LSNed konden bijdragen aan het nodige budget om de weeskinderen, hun begeleiders en de lokale gemeenschap nu van gezond en drinkbaar water te voorzien.

Een supporter voor de nieuwe wateropslagtank

 

 

Foto_Glory_Water_Pipeline_-_1

Initiatiefneemster Suzanne ter Haar en pastor Joel van het Glory weeshuis

tijdens de inhuldiging van de pijpleiding op 1 mei 2014.

 

Verdere informatie:

Over de Glory Water Pipeline: Dank u wel voor uw klik op "vind ik leuk"

Over de Wereldwaterdag

Persbericht Unicef naar aanleiding van de Wereldwaterdag

Deze blog als persbericht

Al onze blogs over materialen

 

Voor meer informatie:

Dr. ir. Frans Vos

zaakvoerder Materials Consult bvba

Gastdocent KU Leuven

tel. +32.16.40.21.53

GSM +32.473.38.06.98

 

Malendriesstraat 70

3370 Boutersem

België

 
Persbericht: Corrosie kost ons 11 miljard per jaar Afdrukken E-mailadres
AddThis Social Bookmark Button

De Nederlandse Fyra’s gaan terug naar afzender. De vervangers van de Sea King helikopters corroderen. Sinds vorige week staat de Antwerpse boerentoren in de steigers nadat corrosie van de stalen draagstructuur werd vastgesteld. In 2011 sneuvelden er verlichtingspalen langsheen de E19 omdat onderaan de masten corrosie was opgetreden. En wat gaat het zeewater met de kerncentrale van Fukushima doen?

De gevolgen van corrosie zijn immens. De kosten die worden veroorzaakt door corrosie vertegenwoordigen een totaalbedrag van ongeveer 3.1% van het bruto nationaal product  per jaar, voor België goed voor ongeveer 11 miljard euro, in Nederland voor 18 miljard euro en op wereldvlak goed voor een duizelingwekkende 1.8 triljoen euro.

Maar blijkbaar is corrosie moeilijk onder controle te krijgen? Corrosie is inderdaad een complex degradatieproces. Of het al dan niet optreedt, hangt af van een delicaat elektrochemisch evenwicht tussen de metalen en de omgeving waarin ze worden gebruikt. Zo zal eenzelfde metaal zich bv. in grond anders gedragen dan in zoet water en weer anders in zeewater. Meer of minder regen, ook de klimaatverandering maakt een verschil. Verflagen, galvanisatie, waterbehandeling of de kathodische bescherming van de Antwerpse boekentoren zijn slechts enkele voorbeelden van hoe technologie kan helpen om corrosie te voorkomen. Maar is het inzetten van dergelijke technologie voldoende?

Helaas niet. Hoe goed deze technologieën ook zijn ontwikkeld, de natuur blijft heer en meester. Corrosie ontstaat omdat wij de meeste metalen pas kunnen gebruiken nadat wij ze via de metallurgie uit hun natuurlijke, stabiele toestand hebben gehaald. Via corrosie probeert het metaal om terug te keren naar zijn natuurlijke toestand (zie kaderstuk). Een corrosievrije wereld zal dus nooit bestaan. Er moet dan ook meer worden gedaan dan het gebruiken van technieken voor corrosiepreventie. Ook een goede materiaalselectie en een goed ontwerp, een correcte uitvoering van de installatie, regelmatige inspectie, monitoring en een goed onderhoud zijn sleutels tot het corrosievrij houden van industriële installaties, voertuigen, gebouwen, huishoudtoestellen enz.

Om al die corrosieschade te voorkomen, zou het verschijnsel veel meer aandacht moeten krijgen, in opleiding en praktijk. Iedereen zou via het onderwijs moeten kunnen kennis maken met wat corrosie is, wat er de oorzaken van zijn en hoe het te voorkomen. Niet alleen de universitaire ingenieursopleidingen moeten daarbij een rol spelen. Ook in het lager en middelbaar onderwijs zou er, naast exacte wetenschap (wiskunde, fysica, chemie), meer aan toegepaste wetenschap moeten worden gedaan. Toegepaste wetenschappen, het vermijden van corrosie is daar een prachtig voorbeeld van.

 

DSCN0025 corroded_tube_wall

Bodemcorrosie van een aluminiumbuis                                              Corrosie van de vuurhaard van een industriële vuurhaard

 

De stabiliteit van ertsen

Metalen worden gewonnen uit ertsen. Slechts enkele metalen zijn in hun vrije vorm aanwezig in ertsen; het meest bekende voorbeeld van dit type metalen is het edelmetaal goud. De meeste metalen bevinden zich echter in chemisch gebonden toestand in hun ertsen; ze zijn dan gebonden aan bv. zuurstof-, hydroxide of sulfaationen. Indien het metaal in zijn erts chemisch gebonden is, dan is dat voor het metaal zijn natuurlijke, stabiele toestand. Om bv. staal te maken, vertrekken we van in de ijzerertsen aanwezige ijzeroxides en/of ijzerhydroxides. In een hoogoven of elektro-oven wordt het ijzer gescheiden van de oxides of hydroxides, waardoor we ijzer als vrij metaal bekomen en daar kunnen we dan o.a. gietijzer of staal van maken. Maar het ijzer in het staal wil terug naar zijn stabiele toestand en zal dus proberen terug te oxideren of te binden aan hydroxide-ionen; de voor de meeste mensen best gekende vorm van roest is ijzerhydroxide.

corrosiecyclus

 

Verdere info:

 

Voor meer informatie:

Dr. ir. Frans Vos

zaakvoerder Materials Consult bvba

Gastdocent KU Leuven

tel. +32.16.40.21.53

GSM +32.473.38.06.98

 

Malendriesstraat 70

3370 Boutersem

België

 
Wat zeewater doet met de nieuwe Sea King helikopters Afdrukken E-mailadres
AddThis Social Bookmark Button

EHelikopter_Seakingen klassiek ochtendritueel: een beetje molenwieken met  mijn armen om de nog lome arbeidsmiddelen weer op hun volle snelheid te doen draaien. Ontbijten en ondertussen naar de radio luisteren. Eerste hoofdpunt dat door de boxen galmt: "Grote problemen met de helikopters die de Sea Kings vervangen". De radars zouden ernstige gebreken vertonen. Dan stelt een mens zich al snel de vraag of het iets te maken heeft met corrosie, een probleem waar al in 2014 melding van werd gemaakt. Het corrosieprobleem zou toen reeds bekend zijn geweest bij de Nederlandse en Franse strijdkrachten, en er bestond de vrees dat ook de nieuwe Belgische helikopters in hetzelfde bedje ziek zouden zijn. Is die vrees nu waarheid geworden?

Wat kan zeewater eigenlijk voor aan zeewater blootgestelde structuren betekenen? Niet veel goeds, eerlijk gezegd. Zeewater is een behoorlijk corrosief goedje en vele ingenieurs zijn dan ook dagdagelijks bezig om methodes te ontwikkelen en te optimaliseren die moeten toelaten om in, op, aan en boven zee gebruikte materialen te beschermen tegen aantasting. De boosdoeners zijn o.a. de chlorides in het zeewater, en bij uitbreiding alle zogenaamde halogenen. Ook andere in zeewater aanwezige producten kunnen een negatieve rol spelen, zoals bv. sulfaten, fosfaten en bepaalde microbiologische organismen. Indien zij zich samen met het zeewater kunnen afzetten op metalen structuren, kunnen zij daar bv. leiden tot zogenaamde putcorrosie. Indien het zeewater neerslaat in kieren en spleten kan dat leiden tot spleetcorrosie. Als chlorides samen met water neerslaan op roestvast stalen onderdelen kan dit bij hogere temperaturen leiden tot spanningscorrosie enz. enz.

‘Hogere temperaturen bij een helikopter? Jawel, in de buurt van de motoren, bij het warm lopen van lageringen enz. kan de temperatuur lokaal al snel oplopen tot vele tientallen graden. Weliswaar zijn er waar nodig koelers voorzien, maar als die bv. niet voldoende performant zijn, hun positionering niet optimaal is of hun sturing niet optimaal functioneert, kan dat leiden tot de nodige problemen. Ook kieren en spleten zijn een helikopter niet vreemd. Bovendien wordt een helikopter blootgesteld aan dermate hoge trillingen dan het minste boutje dat niet voldoende is aangedraaid snel zal komen los te zitten, veelal met spleetvorming tot gevolg.

En dan hebben we het nog niet over de verflagen gehad. Ook hun kwaliteit wordt bepaald door een veelvoud van factoren. Het gekozen type verfsysteem – grondlaag, tussenlagen, toplaag – is een eerste invloedsfactor; minstens even belangrijk zijn de kwaliteit van de verf op zich, de kwaliteit van de voorbehandeling van het te verven oppervlak, de wijze van aanbrengen, een juiste droging alvorens de volgende laag worden aangebracht enz. enz.

helikopter_NH90Jawel, een helikopter is een ingewikkelde machine die door vele corrosierisico’s wordt bedreigd, net zoals ook uw verwarmingsinstallatie en uw auto vele corrosieve aanvallen moet verwerken. Al te veel wordt het denken in functie van corrosiebescherming als onvoldoende belangrijk beschouwd. Al te weinig wordt er aandacht besteedt aan een regelmatige inspectie en opvolging van corrosiegevoelige structuren. De stalen betonwapening van de boekentoren in Gent (2003), de verlichtingspalen langs de E19 (2011), de stalen draagstructuur van de boerentoren in Antwerpen (2014) en de nieuwe NH-90-helikopters. Corrosie stoppen is een utopie, maar het wordt nu echt wel tijd dat er meer aandacht gaat naar “hoe corrosie te voorkomen”.

Alvast een eerste tip: Als je ”roest” ziet, is het eigenlijk al te laat. Roest is geen corrosie, maar is het gevolg van corrosie.  Meer weten? Onze vorige blog vertelt er je alles over.

 

Dr. ir. Frans Vos

Zaakvoerder Materials Consult bvba

Gastdocent KU Leuven

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 5 van 12
NederlandsEnglish