Een pijpleiding in je achtertuin Afdrukken E-mailadres
AddThis Social Bookmark Button

P1010087Op dit moment wordt op slechts enkele honderden meters van Materials Consult een technologisch huzarenstuk uitgevoerd: de aanleg van een nieuwe ondergrondse stalen pijpleiding die de energiebevoorrading van vele bedrijven en huishoudens moet gaan verzorgen.

De aanleg van een dergelijke leiding vereist vele stappen; de correcte uitvoering van elke stap op zich is van groot belang om de bevoorrading te blijven garanderen. Tegelijk moeten zij toelaten om de pijpleiding op een voor mens en milieu veilige wijze te blijven exploiteren. Duurzaamheid is immers meer dan alleen een technologisch correcte uitvoering van de werkzaamheden.

Van de vele stappen die moeten worden gezet, gaan we ons in deze en volgende blogs richten op de materiaalkundige aspecten die bij de aanleg van een dergelijke pijpleiding komen kijken. Een overzicht:

  • Het bodemtype waarin een pijpleiding ligt, bepaalt in ruime mate de corrosierisico’s waaraan de leiding is onderworpen.
  • Uit welk staaltype gaan we de leidingsecties maken, hoe verkrijgen ze hun vorm en buiging? Daarna worden de stalen leidingstukken omhuld met een beschermlaag die het staal moet beschermen tegen corrosie.
  • Het lassen van de pijpleidingsecties gebeurt op de werf, waarbij bescherming tegen weer en wind moet worden gegarandeerd.
  • De lasprocedures en de lassen op zich worden onderworpen aan inspectieprocedures opdat hun sterkte 100% gegarandeerd zou zijn.
  • Na het lassen en de inspectie moeten ook de laszones worden bekleed.
  • Een zogenaamd ‘backing’-materiaal moet ervoor zorgen dat de pijpleiding niet beschadigd raakt tijdens het afzinken in de sleuf. Tegelijk zal de backing de omgevingscondities van de pijplijn uniformiseren.
  • Naast de bekleding zal de pijpleiding ook worden beschermd dankzij een zogenaamde kathodische bescherming.
  • Een correct ontwerp en uitvoering van de aansluitingen van de pijpleiding op pompen, kleppen enz. is niet alleen belangrijk om lekkende dichtingen te vermijden, maar ook vanuit corrosiestandpunt.
  • Eenmaal de pijpleiding in productie is, moeten een aantal elementen verder worden opgevolgd:

Er wordt een onderhoudsregister aangelegd dat niet alleen melding maakt van onderhoud aan de pijpleiding zelf, maar bv. ook als in de buurt van de pijpleiding wegenwerken zijn geweest.

Als er in de buurt van de pijpleiding werken worden uitgevoerd moet de positie van de pijpleiding voor iedereen duidelijk zijn en moet, waar nodig, extra toezicht worden georganiseerd.

De kracht van de kathodische bescherming moet worden opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

pijpleiding_aanlegVoorgaande opsomming is zeker niet volledig; we willen hier enkel de belangrijkste punten vanuit materiaalkundig standpunt schetsen. In de komende blogs zullen voorgaande punten verder worden uitgediept, zodat alleszins al voor pijpleidingen het NIMBY-syndroom (not in my backyard = niet in mijn achtertuin) kan worden weggewerkt.

Bij Materials Consult hebben we alle vertrouwen in de vele ingenieurs, werklieden, inspecteurs en andere helpende handen die hebben bijgedragen aan de constructie van de pijpleiding in onze achtertuin. Zet de kraan maar open.

 
NederlandsEnglish