Masterclass corrosie en corrosiepreventie

maintenanceoct2020

 

CORROSIE: WAAR KOMT HET VANDAAN? HOE SNEL KAN HET GAAN? EN VOORAL … WAT KUNNEN WE ER AAN DOEN?

Dat is de rode draad doorheen de masterclass corrosie die Materials Consult op woensdag donderdag 8 oktober 2020 verzorgt naar aanleiding van de beurzen “Pumps & Valves 2020” en "Maintenance 2020". Place to be is Antwerp Expo. De masterclass start om 10u30 stipt en neemt u gedurende 2 uren mee doorheen de wereld van de corrosiepreventie.

Overtuigd? Schrijf u NU in! 

Nog niet helemaal overtuigd? Hierbij meer info over de inhoud van de masterclass:

Corrosie is een complex proces waarvan het ontstaan en de snelheid worden beïnvloed door vele factoren. Onder andere het type metaal en de daarin aanwezige spanningen, de constructie, de omgeving waaraan het metaal wordt blootgesteld, operationele parameters en zelfs het onderhoud bepalen samen welke preventiemaatregelen moeten worden genomen om corrosie van uw producten en installaties tegen te gaan.

De masterclass start met het bestuderen van wat corrosie juist is en hoe de zogenaamde ‘corrosiecel’ daar een belangrijke rol in speelt. Op basis van de bouwstenen van de corrosiecel wordt vervolgens op zoek gegaan naar mogelijke preventiemethodes.

Na een introductie in verband met de ontstaansoorzaken van corrosietypes zoals o.a. putcorrosie, spanningscorrosie, erosiecorrosie en microbiologisch beïnvloede corrosie, wordt vervolgens op basis van concrete schadecases nagegaan welke van de corrosiepreventiemethodes hadden kunnen worden ingezet om de opgetreden schade te vermijden.        

Tot slot wordt ook beknopt inzage gegeven in de on-site en labotechnieken die ter beschikking staan om corrosie te beoordelen. Is een visuele inspectie voldoende om te concluderen dat er sprake is van putcorrosie? Wanneer hebben diktemetingen zin? Kan je met niet-destructief onderzoek de ernst van de schade voldoende inschatten? En mag je de resultaten van een zoutneveltest zomaar extrapoleren?

Helemaal overtuigd?

Schrijf dan NU in voor de masterclass corrosie van Materials Consult! 

 

OPGELET: Indien u minder dan een week op voorhand annuleert, bent u een no-show fee van €50 verschuldigd aan beursorganisator Easyfairs NV!